12 september 2011

Drag & Drop in .NET programma’s

Gebaseerd op dit artikel ga ik je het meest eenvoudige programma uit de doeken doen dat drag & drop ondersteunt. De applicatie toont een leeg formulier waarop je één (of meerdere) bestanden kan “droppen”. Bijvoorbeeld vanaf de desktop of de verkenner, zoals hieronder aangegeven.

DNDTest1

Hier sleep je 3 bestanden en 1 directory naar het formulier door eerst met CTRL die items aan te klikken en vervolgens te slepen naar de centrale zone. Als je de muis vervolgens loslaat, verschijnt een bericht met alle bestands- en mapnamen:

DNDTest2

Om te beginnen start je een leeg project. De control die de drop-operaties ontvangt, moet dit toelaten: vandaar de property AllowDrop die je op true zet:

public Form1()
{
  InitializeComponent();

  AllowDrop = true;
}

Nu moet je twee events afhandelen: DragEnter en DragDrop. Het eerste event (DragEnter) wordt afgevuurd zodra de gebruiker met de muis het formulier binnengaat. Hiermee kan je de muiscursorafbeelding wijzigen indien de operatie toegelaten is:

private void Form1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
  if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
  {
    e.Effect = DragDropEffects.All;
  }
  else
  {
    e.Effect = DragDropEffects.None;
  }
}

De if-test (met e.Data.GetDataPresent) controleert of er wel bestanden gedropt worden. Indien dat het geval is, stel je de property e.Effect op de waarde DragDropEffects.All. Hierdoor verschijnt het bekende plusteken bij de muiscursor. In het andere geval is draggen verboden en wordt de muiscursor daaraan aangepast. Sleep bijvoorbeeld de prullenbak eens naar het formulier en je zal merken dat dit niet lukt.

Het tweede event bevat de eigenlijke gegevens (in dit geval de bestandsnamen) en handel je als volgt af:

private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
  string[] files = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false);

  string message = String.Join("\r\n", files);
  MessageBox.Show(message);
}

Eerst zet je de data om naar een string-array, hiervoor is een cast-operatie noodzakelijk. Vervolgens formatteer je deze array tot één string en toon je die in een berichtvenster.

Download het volledige programma.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten