19 september 2011

Omzetten naar gehele getallen

Er zijn meerder methoden om een double getal om te zetten naar een geheel getal. De cast-operator realiseert een getal door afkapping, terwijl Convert.ToInt32 afrondt naar het dichtsbijzijnde geheel getal.

Bijvoorbeeld:

double d = 5.6;
int a = (int)d; // a = 5
int b = Convert.ToInt32(d); // b = 6

Bij de afronding maakt men gebruik van het zogenaamde Bankiersalgoritme. Dit betekent dat, als een getal halfweg ligt tussen twee gehele getallen, je afrondt naar het dichtstbijzijnde even getal. Dus 4.5 wordt 4, en 5.5 wordt 6.

Wil je “gewoon” afronden, dien je te werken met de methode Math.Round waarbij je met een extra parameter instelt welk soort afronding je wenst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten